Ukryty (κρύπτω kryptō)

Otworzę w przypowieściach usta Moje, ogłoszę ukryte (rzeczy) od założenia kosmosu. (Mt 13,35)

ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς [κόσμου].

Bóg ukrył swoje zamiary, pragnienia, wobec każdego z nas w Swoim sercu. Co więcej, samo założenie świata jest sekretem Boga. On nie jest plotkarzem. Powierza Swoim przyjaciołom mysteria, tym, którzy mają serce otwarte na ziarno Słowa, na zaczyn Królestwa.

Bóg objawia stopniowo swoje zamiary. Co dziś Pan Jezus mi objawi? Będzie to się łączyć z tym, co już poznałem. Lecz Jego drogi i zamiary ciągle większe niż moje myśli.

Nie wszystko widać, lecz zostaje odsłonięte.

Komentarz