Wyjaśniać (ἐπιλύω epilyō)

Bez zaś przykładu nie mówił im, na osobności zaś Swoim uczniom wyjaśniał wszystko. (Mk 4,34)

χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατʼ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς ἐπέλυεν πάντα.

Grecki czasownik ἐπιλύω epilyo dosłownie oznacza rozwiązywać. Jezus rozwiązywał ich umysł, tzn. pomagał im połączyć przypowieści z życiem. Jego słowo nie jest oderwane od rzeczywistości. Wręcz przeciwnie: Ono stwarza i potwierdza to, co realne i prawdziwe. Ono daje wzrost, i wydaje plon, gdy przyjmę Je do swego serca, nie tylko do intelektu.

„Rozwiązywać” kojarzy się też z krzyżówkami. Jezus rozwiązuje nasze dylematy, uwalnia od ciemności nasze oczy, oczyszcza serce, by bardziej mogło kochać.

Komentarz