Za Mną (ὀπίσω μου opisō mu)

I mówi im: Pójdźcie za Mną i uczynię was rybakami ludzi. (Mt 4,19)

καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

Pierwszą strategią w powołaniu jest zasada pociągania. Podobnie jak w Janowej Ewangelii: “Chodźcie i zobaczycie”. Pójść za Jezusem oznacza dać się pociągnąć w pierwszym entuzjaźmie spotkania, radości poznawania. Pan nadaje też sens tej drodze. “Uczynię was…”, tzn. nauczę was, jak pociągać nie ku sobie, lecz ku Ojcu.

Wśród wielu wektorów i sił, które nas próbują pchać, dobrze jest zatrzymać się na chwilę i dopuścić pytanie samego Jezusa: “Czego szukacie?”, tzn. co was pociąga, jakie macie pragnienia? Warto zobaczyć, czy moje życie dokonuje się tylko na poziomie reaktywnym, czy też i na poziomie proaktywnym. Czy żyję jedynie na zasadzie, że coś ciągle trzeba zrobić, czy też odkrywam wolność w wyborze drogi, zaangażowania?

Komentarz