Opoka (πέτρα petra)

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Opoka] i na tej opoce zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (Mt 16,18)

κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

Opoka… Skała… Skała też się kruszy, ulega korozji, sypie się.

Jezus nie wybrał Piotra, bo jest idealny. Wybrał go, bo otworzył się na Boże Słowo.

Jezus wybrał Ciebie. Czy jesteś gotów przyjąć to, co dla Ciebie przygotował? On nie zostawi Cię z tym zadaniem samotnie. Jego Słowo zawsze będzie Ci towarzyszyć, jeśli tylko pozwolisz Mu na to… jeśli się na Nie otworzysz.

Komentarz