Iść za zgubioną (πορεύω ἐπί ὁ ἀπόλλυμι poreuō epi ho apollymi)

Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? (Łk 15,4)

τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό;

Jak to jest, że mój Pasterz zna moje ścieżki błądzenia? Skąd On zna moje fałszywe ścieżki?

Wzrusza mnie to do głębi, że zgodził się być zdruzgotanym przez mój grzech, aby z dna upadku w jednej chwili wziąć mnie na ramiona, i nieść, i cieszyć się.

Niebo pamięta wszystkie radości odnalezienia jednego grzesznika.

Na wrześniowych szlakach.

Komentarz