Uważać (βλεπω blepo)

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. (Łk 8,18)

βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ.

Dosłownie św Łukasz użył czasownika βλεπω blepo, który oznacza czynność patrzenia, widzenia. Ciekawie zatem brzmi: Patrzcie więc, jak słuchacie. Widzenie połączone ze słuchaniem.

Kiedyś uzdrowiony niewidomy od urodzenia doznał łaski “skalibrowania” tych zmysłów w spotkaniu z Panem. Jestem nim Ja, którego widzisz i który mówi do ciebie.

Uważność narodzi się z umiłowania.

Komentarz