Perła (μαργαρίτης margaritēs)

Znalazł zaś jedną drogocenną perłę, odszedł, posprzedawał wszystko, ile miał, i kupił ją. (Mt 13,46)

εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν.

Z pragamatycznego punktu widzenia perła wydaje się mało praktyczna. Lecz Pan Jezus określa ją trzema cechami: piękna, jedna (jedyna) i drogocenna. Takie jest Królestwo Niebieskie, tzn. On Sam pośród nas.

Najpiękniejszy z synów ludzkich. Jeden jest Pan, godzien miłości pierwszej, jedynej, takiej która obejmuje wszystko, wszystkie inne miłości.

Kupiec wyprzedaje wszystko, co ma, aby ją kupić. Jest w nim jeszcze coś bardziej fascynującego: on jej szukał, pragnął, pociągnięty pięknem i dobrem. Strzeż w sobie tego pragnienia, nie pozwól rozmienić na drobne.

Komentarz