Jezioro (θάλασσα thalassa)


Potem wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. (Mk 2,13)

καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς.

Jezioro Genezaret i jego okolice jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Ojczyźnie Jezusa. To jezioro, zwane też morzem, otoczone zielenią, górami, ze słodką wodą, pełne ryb, z falami siegającymi w czasie burzy do kilku metrów, położone w ponad dwustumetrowej depresji, transportujące wodę aż na pustynię Negew, było towarzyszem niezapomnianych wydarzeń z życia Jezusa. Nie tylko tu odpoczywał, ale też wygłosił najpiękniejsze kazania, chodził po wodzie, uciszał wzburzone fale, organizował wspaniałe połowy ryb, nad jego brzegami karmił chlebem i rybami tysiące swoich słuchaczy. To jezioro dało Mu najlepszych współpracowników – przyszłych Apostołów, Ewangelistów i kontynuatorów zapoczątkowanego Jezusowego dzieła. W tak pieknym miejscu zaprosił do grona swoich przyjaciół również Lewiego – Mateusza. Są i w naszym życiu takie miejsca, jak to, które właśnie wspominamy, w których i nas dotknęła swoim pięknem i prawdą Ręka Boga. Do nich chętnie wracamy, niczym po świeżą wodę do źródła.

Jezioro Genezaret

Komentarz